ࡱ> Dbjbj7^ 8OLW(FXZZZZZZoVZ]Z41%1%1%X1%X1%1%&΢`,ƦdDͱ0*ŷ !,ŷŷ1%ZZ5#ŷ % :PSIHOLOG U MEDICINI RADA - SPECIFI NA ZNANJA I VJE`TINE Hrvatsko psiholoako druatvo organizira edukaciju za stjecanje posebne dopusnice za obavljanje psiholoake djelatnosti u medicini rada. Edukacija se odr~ava prema Programu koji je prihvaen na skupatini Hrvatske psiholoake komore, 29. o~ujka 2014. Osim 33 sata teorijskog dijela, za stjecanje posebne dopusnice potrebno je i 320 sati rada u medicini rada, pod nadzorom mentora. Vrijeme odr~avanja edukacije: 12. i 13., 19. i 20., 26. i 27. svibnja 2017. (petkom od 16 do 19 sati, subotom od 9 do 18 sati). Mjesto odr~avanja: Zagreb, `ubieva 20 (prostorije eakog narodnog doma). Prijavni list IME I PREZIMEOIB i datum roenjaADRESA PREBIVALI`TATELEFON / MOBITELE-MAILUSTANOVA / ORGANIZACIJA*ADRESA USTANOVE/ORGANIZACIJE*OIB*Dostaviti na HYPERLINK "mailto:hpd@psihologija.hr" hpd@psihologija.hrMjesto i datum Potpis * Navesti ukoliko edukaciju plaa pravna osoba PSIHOLOG U MEDICINI RADA - SPECIFI NA ZNANJA I VJE`TINE CIJENA EDUKACIJE: 4.900,00 kn Uklju eno: 33 sati teorijskog dijela i 320 sati rada u medicini rada pod nadzorom mentora. CIJENA EDUKACIJE SAMO TEORIJSKI DIO: 3.600,00 kn U CIJENU EDUKACIJE UKLJU EN JE PDV. lanovi HPD-a ostvaruju 10 % popusta na teorijski dio edukacije (3.240,00 kn odnosno 4.540,00 kn uz uklju en rad mentora) Mogua je obro na uplata do tri rate. Uplatiti na ~iro ra un Hrvatskog psiholoakog druatva, Zagreb, `varcova 20 IBAN: HR9323600001101549126 Zagreba ka banka 2360000-1101549126 OIB: 228rtvxzj x z B d f h j t B l »yncXh;6kh'<OJQJh;6kh4cOJQJh;6kh&JOJQJh;6kh/ IOJQJh;6kh7OJQJh;6khpOJQJh;6kh OJQJh;6khbW[OJQJh;6kh$OJQJ hHhHh4hH5CJ$OJQJaJ$h75CJ(OJQJaJ(h'<h75CJ(OJQJaJ(h'<hH5CJ(OJQJaJ("8vxzj n p wnbbbbbb $$Ifa$gd/ I $IfgdbW[|kd$$Ifl$H$ t 0644 lap yt_ $$Ifa$gd4   ^ ` l n p   " $ & ( B ԾԳ꜕ua'h;6khbW[5CJOJQJaJmH sH h h05CJ8OJQJaJ8h hbW[5CJ8OJQJaJ8 hHhbW[h4h4c5OJQJh;6khrOJQJh;6kh(qOJQJh;6khOJQJh;6kh/ IOJQJh;6kh$OJQJh;6kh4cOJQJh;6khbW[OJQJh;6kh'<OJQJ  & t $$Ifa$gd4skd$$Ifl$H$ t0644 lap ytZ $$Ifa$gd4c& ( D F wn $Ifgdk $$Ifa$gd4|kd4$$Ifl$H$ t 0644 lap yt_B D F H T n p t v ȴȨymfymfyRymfy>'h;6khCpL5CJOJQJaJmH sH 'h;6khp5CJOJQJaJmH sH hHh:h4h:5OJQJ'h;6kh:5CJOJQJaJmH sH 'h;6kh4c5CJOJQJaJmH sH hHh/ Ih4h/ I5OJQJ'h;6kh7 5CJOJQJaJmH sH 'h;6kh/ I5CJOJQJaJmH sH hHhbW[h4hbW[5OJQJh;6khbW[5CJOJQJaJF H p r t k_VV $Ifgdk $$Ifa$gd7 kd$$IflP0u $- t 0644 lapyt_t v SG> $Ifgdk $$Ifa$gd4ckd$$IflPFu $-  t 06  44 lapyt_ k_V $Ifgdk $$Ifa$gd4kde$$Ifl.0u $- t 0644 lapyt_ k_V $Ifgdk $$Ifa$gd4kd $$Ifl0u $- t 0644 lapyt_ k_V $Ifgdk $$Ifa$gd4kd$$Ifl0u $- t 0644 lapyt_ JLNPRXZ\^`z|İĜؐymy_SL hHh7 h4h7 5OJQJh!.hCpL0J5OJQJh.^hCpL5OJQJhCpL5OJQJjhCpL5OJQJUh.^h7 5OJQJ'h;6khCpL5CJOJQJaJmH sH 'h;6khE5CJOJQJaJmH sH 'h;6kh:5CJOJQJaJmH sH hHh$h4h$5OJQJ'h;6kh$5CJOJQJaJmH sH NPk_V $Ifgdk $$Ifa$gd4kd$$Ifl0u $- t 0644 lapyt_PR\^k_V $Ifgdk $$Ifa$gdCpLkdQ$$Ifl0u $- t 0644 lapyt_^`k_ $$Ifa$gd7 kd $$Ifl.0u $- t 0644 lapyt_$&wwww $$Ifa$gd7 |kd$$Ifl$H$ t 0644 lap yt_"$&(",^NP<<<<˿{p{ecXQ hEh hEh OJQJUh;6khRpOJQJh;6kh7 OJQJh;6khQ^OJQJh;6kh OJQJ hEh7hEh]O35OJQJhEh 5CJOJQJaJh hHh hCpLh 6OJQJhCpLhCpL6OJQJ hHh.^h h7 5OJQJh.^5OJQJh h.^5OJQJ&(tk $IfgdCpLkdj$$Ifl0$$$ t0644 lapyt7 u $$Ifa$gd |kd $$Ifl $H$ t 0644 lap yt_:Xt<<wwwwwwwwwwww $$Ifa$gd |kd $$Ifl#H$ t 0644 lap yt_ 4373843542 Za sve informacije obratite se putem e-maila: HYPERLINK "mailto:hpd@psihologija.hr" hpd@psihologija.hr Popis mentora kod kojih se mo~e obaviti potrebna praksa bit e dostupan do po etka odr~avanja edukacije. Potrebnih 320 sati rada pod nadzorom mentora mo~e se ostvariti u razdoblju do dvije godine nakon zavraetka teorijskog dijela edukacije (do 27. svibnja 2019). Hrvatska psiholoaka komora izdat e posebnu dopusnicu za rad kandidatima koji su odsluaali teorijski dio edukacije, radili pod nadzorom mentora i polo~ili ispit. Ispit se pola~e u Hrvatskoj psiholoakoj komori, a cijena ispita nije uklju ena u cijenu edukacije. Zagreb, 4. o~ujka 2017.Predsjednik Hrvatskog psiholoakog druatva Josip Lopi~i   PAGE PAGE 2 Hrvatsko psiholoako druatvo Lavoslava `varca 20 10 000 Zagreb Mob: 098 169 7075 Faks: + 385 1 231 1912 HYPERLINK "http://www.psihologija.hr" www.psihologija.hr HYPERLINK "mailto:hpd@psihologija.hr" hpd@psihologija.hr  <<<z<<<wwwk $$Ifa$gd]O3$$-DIfM a$gd_skdK $$Iflv #H$ t0644 lap ytZ<<<z<|<~<<<<<<<<<j=l=??R@T@@@@@@@AA A"Aͺޯ{ppe^L#j hEhCpL56OJQJU hHh]O3h;6kh7 OJQJh;6kh1vOJQJh;6khCpLOJQJh;6khkOJQJh;6kh]O3OJQJhEhk6OJQJ hEh?hEhFOJQJ$hEh<;0J5B*OJQJph jhEh<;5OJQJUhEh<;5OJQJhEhySOJQJhEh<;OJQJ<<<l=??T@AAwwwkk__ $$Ifa$gd $$Ifa$gdCpL $$Ifa$gd]O3|kd $$Iflp#H$ t 0644 lap yt_A A$A(A $$Ifa$gdVskd $$Ifl#H$ t0644 lap ytZ"A$A&A(A*A:ALAXAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBͮ~x~xtp~x~e~xtp]j+hmUh&0JmHnHuh$hpJz hpJz0JjhpJz0JUh_jh_UhDrCJOJQJ^JaJhEhV6OJQJ hHhVhCpLhZg5OJQJhCpLh7 5OJQJhCpLhV5OJQJ hHhk#jhEhCpL56OJQJUhEhk56OJQJ#(A*AZAtAAAth\\\ $$Ifa$gdV $$Ifa$gd7 kd)$$IflF 0#$$ t0644 lapytCpLAAAth $$Ifa$gdVkd}*$$Ifl0#$$ t0644 lapytZAAAAAAAAAAAA~||||||||p &`#$gd$gd7 |kd+$$Ifl#H$ t 0644 lap yt_ ABBBBB B"BZBBBBBpCCCC$ ,$If^a$gd_x $$Ifa$gd_x $$Ifa$gd_x &`#$gd$h]hgdpJzB B"BBBBBBBBBBBDCFCHClCnCpCֽqTq;q0hAhhm0J>*B*CJOJQJ^JaJph3338j=hAhhmB*CJOJQJU^JaJph3332jhAhhmB*CJOJQJU^JaJph3330hAhh0J>*B*CJOJQJ^JaJph3330hAhh=;0J>*B*CJOJQJ^JaJph3330hAhh3Q0J>*B*CJOJQJ^JaJph333)hAhhmB*CJOJQJ^JaJph333 h_xhmCJOJQJ^JaJhmpCvCxCCCCCCCCCCCDDDлШБvd`\N\J<hDrCJOJQJ^JaJh_h CJOJQJ^JaJh8phm#h_xhm5CJOJQJ^JaJ5j=h_xhm5B*CJOJQJU^JaJph333,h_xhm5B*CJOJQJ^JaJph333$hAhh3Q0JCJOJQJ^JaJ)hAhh3QB*CJOJQJ^JaJph3332jhAhh3QB*CJOJQJU^JaJph333)hAhh=;B*CJOJQJ^JaJph333CCCCCDDDgd7 $a$gd7$a$gd ^kd>$$Iflg0L $@ tD%644 lap5 01h:ppJz. A!"n#$% $$If!vh#vb%:V l t 06,5H$p yt_$$If!vh#vb%:V l t06,5H$p ytZ$$If!vh#vb%:V l t 06,5H$p yt_$$If!vh#v #v:V lP t 06,5-5pyt_$$If!vh#v #v6 #vK :V lP t 06,5-5 5pyt_$$If!vh#v #v:V l. t 06,5-5pyt_$$If!vh#v #v:V l t 06,5-5pyt_$$If!vh#v #v:V l t 06,5-5pyt_$$If!vh#v #v:V l t 06,5-5pyt_$$If!vh#v #v:V l t 06,5-5pyt_$$If!vh#v #v:V l. t 06,5-5pyt_$$If!vh#vb%:V l t 06,5H$p yt_$$If!vh#v:#v(:V l t065$pyt7 $$If!vh#vb%:V l  t 06,5H$p yt_$$If!vh#vH$:V l t 06,5H$p yt_$$If!vh#vH$:V lv t06,5H$p ytZ$$If!vh#vH$:V lp t 06,5H$p yt_$$If!vh#vH$:V l t06,5H$p ytZ~ Dd7Z C 6AimagesCAD7G4MCR fʱ8r T F fʱ8rJFIFC   "" $(4,$&1'-=-157:::#+?D?8C49:7C 7%%77777777777777777777777777777777777777777777777777Ye"= !1AQ"2aqR#Bb&3CS ?(uĴAvmvT pIKzPo~=KP ^6-Y'Hbw D(_Jj8!dp8uGqruoߺO2#wٖˍm5,*=')%8Nik˞! [%ӡ;wqx857XCaQw" ! h[<*uT,.w\$KyZΎ삩)AVTBH*QJW]?f_w6\S!$)TAQ9@ diZ ߎw6jT=A a붕HCoD)rb&% 珗&4w,!^& \$K**$9$gq@EPQEAEG6$@ ,0#N4H5m驐PumMRFGlUG>o&jFTw:y*9'ʮ&۴橸3&,qHOU ¢`񊝫/Ӗ w%#_QS$PY Fa'r?J3*)^5ޣC+GJJ ? m;H1b{\iob-uYRhN{z>>\o’->+kюH?TKFmCcrj);GsPA}+$Z+J[hr~TmjZͨ(u皌me$mNJj/dII++ Q y<5m%I)~ֈSZ)IHQR;gRT[]|(i)LX؈pvDr{ ~(vj*(Z0ܖí%'?}OfKL:EM68XۍZ N FZ)uƤ ?y5d{K:qR#Su#1ǥZ;eOIJr~|!kTa{K %9vy>)UBQWe:`?U5xGNhf׃At߫ftX?^zz_FD(WxA0Z&/qJY>j*IH(9#ksQ?1KW,Y{%[.oGPrA׫-iZ,Ǵ2:N)4uWm܎TezэIyӳrCL47Hi qCyڔTo5&P6&6S4$}I4ˤ.`U0EP[ˌIJҡ Ҹ- hDi2 {HHaq[H*F޼jI 願N09;J9?&˵UBK2ZSK-j#-wjfaf"[D0_HGj u*IEP'BDE98wi C ًaOd Ӯ?,t9$M3Aau[ l%aaS@?5զi jEKeSY%K. E({NfLxӏV¬9o>7IouR;lkm 8ޤ!#Lǭu%If~6|Hqt@;Nr|TzeG!cϼ5Ϋ:P % yvk!\^BQX9 o<{eH[\PBUT B SPW"("ma&+6HvF@5.e, i-#葊\P-Zdn%Rf$M-Cbs㌟`!2C8c)P=ιi³n 2#o;Ga53( ((?TDd rL C (Apsilogob9`p/^st ]n9`p/^st ]PNG IHDRnq#`PLTEܛZZZ½ig@?,XbKGDH cmPPJCmp0712HsIDATx^ś8EAV{P[nܝM7!K=o LBV[ͱPֱa,xbf'{-q-(iö2-;O3%Udh u(%{qyJMH2efWO/v<Y.Cu:1fҝ&|X^.VҀJvb&tpg~M#8ӒˑT߇R]FJff>9FCm(PP D]*MKS$Z<dȈGKȘ!N\߸PUu*~Âvgk;K=ˆTSA$ƶ9J"@-9;D -א%H>Q=, ݭdG2(-Ƃ9rON H݅@FQnkŒށ(-$"=aZ!J tR>6l5F80Q,zƆq6q F ^򥣴E38`qPe^ΞrͲcT{}f.(˱ܰ{j}w b~_Drddi$MzGH\5qˤ*u#BmEy/cVlvi_lI3bv,βbE" u)䞡z=#=b,:hQ^0Az`y% FiyJ5䟞JFUWyV$ʒ>R۰b3eߏ?nB1En69PFe1a?$~ϊcDc{ڲnk0=0^fת!}&W|>J 3|vV;zʲ3ޥ_=ْTy\$NEw݋7#zqOOY(poԮ,s:*hbz,*`/h쫗Ŝi/]wR `Q߳KsL ̄'ɝLc|B+ܹv"JEv'|лt=;7A11i$5Ϥ\Y alu&$g&MQ USS 'VPOEhaBu5ũW=^{27ۊ.X5a$' MbB[el|drhlA乎U>z8ɋ(̢vU.ajP׫jWˉD,K_ԉ}Yb@g4$C 1A %g4r@*|LhIەL,fP֡.<9]҄d+µ37GBfD|PH]Խe7ߵ(E.[kAx9"*6bQvsKosR<ǑyɔI=W UXDM 6}=xVs^߳yģ90'ʕR N`D"L\G#dOH'QTòlX`i9$ۀFFH2i)}Q,gkO3ʴ;[UH}+< t),`s3mDVlˎ@Yvܟ(nSiMnvE]C5BL>lGW5 Z ٵM tše`sz2z?^++PZ%IF( Kp'm%u}+2ꩰZF'(6Ng&d: ])[ L 儬he2I摡Z2=}rqsVdc5#F|#3=@OPjNbO<ѕpH㺑'{CԶ^7Ogdh;i2C(zٺȋ;yKt*ʂ?TkҢ3D،z.0~,E+d5,rWLS$'͵$WS4@jTj<i3$x VI 2u*+p!Pj}^9eHgdd+,YQ-sAw+)wQi=Dy;Vvk4 %ئԕd6xOA]{RXD"6a bHud|qLК-/TT.Bw9KJcA_ k3@UOu,qm4אπLnHQQU5PRPKójolV~n莀*PU"Jt{Cmn6m5[j%B5L-s:'3ʛV'"k__wrNE?S7z;|{>Keݯ.pRZ% ~W+<ן@Y8daK =0ŋg=levoBx\C(Ӳ} 31d',&*?m.e6\J-O֩_/d-R8DIENDB`$$If!vh#v$:V lF t06,5$pytCpL$$If!vh#v$:V l t06,5$pytZ$$If!vh#vH$:V l t 06,5H$p yt_TDd rL C (Apsilogob9`p/^st ]+n9`p/^st ]PNG IHDRnq#`PLTEܛZZZ½ig@?,XbKGDH cmPPJCmp0712HsIDATx^ś8EAV{P[nܝM7!K=o LBV[ͱPֱa,xbf'{-q-(iö2-;O3%Udh u(%{qyJMH2efWO/v<Y.Cu:1fҝ&|X^.VҀJvb&tpg~M#8ӒˑT߇R]FJff>9FCm(PP D]*MKS$Z<dȈGKȘ!N\߸PUu*~Âvgk;K=ˆTSA$ƶ9J"@-9;D -א%H>Q=, ݭdG2(-Ƃ9rON H݅@FQnkŒށ(-$"=aZ!J tR>6l5F80Q,zƆq6q F ^򥣴E38`qPe^ΞrͲcT{}f.(˱ܰ{j}w b~_Drddi$MzGH\5qˤ*u#BmEy/cVlvi_lI3bv,βbE" u)䞡z=#=b,:hQ^0Az`y% FiyJ5䟞JFUWyV$ʒ>R۰b3eߏ?nB1En69PFe1a?$~ϊcDc{ڲnk0=0^fת!}&W|>J 3|vV;zʲ3ޥ_=ْTy\$NEw݋7#zqOOY(poԮ,s:*hbz,*`/h쫗Ŝi/]wR `Q߳KsL ̄'ɝLc|B+ܹv"JEv'|лt=;7A11i$5Ϥ\Y alu&$g&MQ USS 'VPOEhaBu5ũW=^{27ۊ.X5a$' MbB[el|drhlA乎U>z8ɋ(̢vU.ajP׫jWˉD,K_ԉ}Yb@g4$C 1A %g4r@*|LhIەL,fP֡.<9]҄d+µ37GBfD|PH]Խe7ߵ(E.[kAx9"*6bQvsKosR<ǑyɔI=W UXDM 6}=xVs^߳yģ90'ʕR N`D"L\G#dOH'QTòlX`i9$ۀFFH2i)}Q,gkO3ʴ;[UH}+< t),`s3mDVlˎ@Yvܟ(nSiMnvE]C5BL>lGW5 Z ٵM tše`sz2z?^++PZ%IF( Kp'm%u}+2ꩰZF'(6Ng&d: ])[ L 儬he2I摡Z2=}rqsVdc5#F|#3=@OPjNbO<ѕpH㺑'{CԶ^7Ogdh;i2C(zٺȋ;yKt*ʂ?TkҢ3D،z.0~,E+d5,rWLS$'͵$WS4@jTj<i3$x VI 2u*+p!Pj}^9eHgdd+,YQ-sAw+)wQi=Dy;Vvk4 %ئԕd6xOA]{RXD"6a bHud|qLК-/TT.Bw9KJcA_ k3@UOu,qm4אπLnHQQU5PRPKójolV~n莀*PU"Jt{Cmn6m5[j%B5L-s:'3ʛV'"k__wrNE?S7z;|{>Keݯ.pRZ% ~W+<ן@Y8daK =0ŋg=levoBx\C(Ӳ} 31d',&*?m.e6\J-O֩_/d-R8DIENDB`DyK www.psihologija.hryK Nhttp://www.psihologija.hr/yX;H,]ą'cDdp#x\ 3 S"`<p#88n$$If!vh#v@ #v:V lg tD%6,5@ 5ap^% 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHf@f ahNaslov 1<@&m$,:@B* CJ OJQJaJ mH ph$>sH tH >A`> Zadani font odlomkaVi@V Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa :@: Zaglavlje p#8 @8 Podno~je p#0W`0 Naglaaeno5\XO"X text-manjidd[$\$B* CJOJQJaJph3fTo1T text-manji1%7>*CJOJQJS*Y(aJo(ph3ftCt Reaetka tablice7:V06U`Q6 9d Hiperveza >*B*phJoaJ D`C outputformat1CJOJQJ^JaJo(2)@q2 Broj straniceF^F fLStandard (Web)dd[$\$0X`0 ah Istaknuto6]e@ ahHTML unaprijed oblikovano7 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJQJ^JaJbob ah Naslov 1 Char0:@B* CJ OJQJ_HaJ mH ph$>sH tH ZOZ ahList Paragraph1 ^m$CJaJmH sH tH >@> GPx Tekst fusnoteCJaJ>&`> GPxReferenca fusnoteH*HZ@H ' Obi ni tekstCJOJQJ^JaJPoP 'HTML Typewriter2CJOJPJQJ^JaJXC@X 'Uvu eno tijelo teksta!$h^ha$]Ho!H lb{text1%7>*CJOJQJS*Y(aJo(phRo1R lb{naslov1+57>*CJOJQJS*Y(\aJo(phfN@BN Tekst balon ia$CJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ^ $ B <"ABpCD $',- & F t P^&<<A(AAAACD #%&()*+.=ex>fy XX !!XX@ @H 0( 0( B S ? %),0=y%*+- 7 = O R T W X [ \ ` :=XZ45780y{xyIJop <gz~)+ , - @ A N O a b y XY45&)),-..0{}O O V V X X a a z XY45&)),-..0{}O ` /XmҷyC7 TFV{ y3 =}j}(yQN&ݒyH>J5Pԣ ?^`\A!I;bC60ZEEf."eFXaGVj~K8XT8Ljz hLlGxTn[VUeAXfY j$U[fS~ `y{,` X>*bCl~&{mmM^x%Q[oҷ(!:qXdwor&N}s~qvMUH{$˚;w}y^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHhh^h`OJPJQJ^Jo(-88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^`hH. pp^p`hH. @ L@ ^@ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. PP^P`hH. L ^ `LhH. ^`B*o(ph. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`OJPJQJ^Jo(-88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHh^h`OJPJQJ^Jo(-8^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHox^x`OJ QJ o(hHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHhhh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHhh^h`OJPJQJ^Jo(-88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHhh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`OJPJQJ^Jo(-88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH,,^,`5ph333hH. ^`hH.  ^ `hH.  ^ `hH. ll^l`hH. <<^<`hH.  ^ `hH. ^`hH. ^`hH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.8^8`5B*o(ph333. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.hhh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHh^`5o(hH.pp^p`OJQJ^Jo(hHo@ @ ^@ `OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hHPP^P`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o( ^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hH^`56hH. pp^p`hH. @ L@ ^@ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. PP^P`hH. L ^ `LhH.hhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJ QJ o(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhhh^h`OJQJo(hH8^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHox^x`OJ QJ o(hHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(hhh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. L^`LhH. vv^v`hH. F F ^F `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`5o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJ QJ o(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhhh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH*>*^*`>5o(.^`5o(.808^8`0o(..808^8`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... pp^p`o(........hhh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHhh^h`OJPJQJ^Jo(-88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHh^h`OJPJQJ^Jo(-8^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHox^x`OJ QJ o(hHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJ QJ o(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^h`o() 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH. TT^T`5hH. $ $ ^$ `hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. dLd^d`LhH. 44^4`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hH^`OJ QJ o(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHh ^`OJQJo(^`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHhh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhh^h`OJPJQJ^Jo(-88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH/;bCXm{,`aG7 QNUH{Cl i> {mH>J (!:qmI6U8D*CqvZP1worj~KfYGxT{ N}s}("eF;w}VU j$U[ = ~ `,o& %Q[o hL XT8LEE k2AX13 >*b`\AA|)0QSTM0[31//hW|;خ`(F ѐ    &T\)    TY *e@2 r&2 D     xȸ1    d ~ J6N\4J}D^J6}~ 4C4C4o4`uRo4N\R`u}~ 47 tjES"= & - Y pE%I~c|f7~U8Sx E%t?7 B&#I$ %,"'V'~(*|&+++K+Lz+/h(/Z/O[/x3]O3-9%":h:=;;$;<;'<c>q>}x?IO@JAD`CuC!F|HH/ I# KfLCpL>OPUKP3QyS(TU0U3ZQ[bW[r\y\i^ ^.^Q^cj^Fa`t(a2.b9wb4cyce'e4fffXg\g=ygNhkh;6k>k'm=nJ]n8pWDpr6$sJt{t1v>w xGPx_x{x#yYy3zpJzlb{x_|f|@ }A(\Ah;Dr$Ne)~VZRp&JE*j){ ]N9KkW4$a= 1dbK:_0'.&0~ tFCaZg:&9 ']~~=?{m:>@ $V/4''MhU9d/ r7_E8D{tO]YW~*Ft$3\ah +:mIEV]pXk1~(qBHa]01U@X pp p pppp<Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ CalibrimEstrangelo EdessaFreestyle Script7@Cambria7. [ @Verdana?= .Cx Courier New5. .[`)Tahoma;WingdingsA$BCambria Math"1;5($SǂUR TT!r4 3qHX?2! xx ljiljana mikuaLjiljana/              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . Oh+'0x ( 4 @ LX`hpljiljana miku Normal.dotm Ljiljana32Microsoft Office Word@@@Eƈ@HRT՜.+,D՜.+,H hp| H NaslovTitle 8@ _PID_HLINKSA.mailto:hpd@psihologija.hr.mailto:hpd@psihologija.hr.mailto:hpd@psihologija.hrv}http://www.psihologija.hr/ !"#$%&'()*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FPMData 0?1TablePWordDocument 7^SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore:դ`FBEZU1ZDZ==2:դ`Item PropertiesUCompObj }  F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q