Sekcija za profesionalno usmjeravanje

Sekcija za profesionalno usmjeravanje - velika aktivnost u 10. TP - pogledati i posjetiti!

Sekcija za profesionalno usmjeravanje u 10. Tjednu psihologije organizira aktivnosti u - Bjelovaru, Čakovcu, Prelogu, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Krapini, Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Kutini, Osijeku, Našicama, Požegi, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Drnišu, Ludbregu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru, Zadru i Zagrebu.Program je zaista impresivan, radionice, predavanja, savjetovanja, izložbe - svakako vidjeti i posjetiti.

Psiholozi i psihologinje na tržištu rada - najnoviji podatci

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj je 236 nezaposlenih psihologa/psihologinja, a u na isti dan 2015.g. bilo ih je 252 nezaposlena. Reklo bi se - pada broj nezaposlenih...Sve o stanju psihologa/psihologinja na tržištu rada s nizom zanimljivih podataka za posljednjih 7 godina kao i drugi podaci koji se odnose na raspored prema županijama, dobi i spolu, prijavama na HZZ, sve o prijavljenim potrebama…

E-usmjeravanje - novi portal za razvoj karijere

U srpnju 2015. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje predstavio je novi portal za razvoj karijere pod nazivom e-Usmjeravanje koji je razvijen u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima".Portal je nastao s idejom da se sve informacije koje su potrebne prilikom odabira obrazovnih programa, traženja posla, boljeg planiranja poslovne budućnosti, postavljanja i ostvarivanja ciljeva u karijeri,postave na jedno mjesto i učine lako dostupnima.e-Usmjeravanje nudi brojne informacije i savjete…

Koliko je nezaposlenih psihologa u Hrvatskoj?

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 30. studenoga 2013.g. u Hrvatskoj je nezaposleno 234 psihologa/psihologinja. U odnosu na ukupni broj registriranih psihologa (prema podacima HPK) nezaposlenih je 8,91%. U privitku donosimo tablicu s podacima o nezaposlenima u Gradu Zagrebu i svim hrvatskim županijama.

Sekcija za profesionalno usmjeravanje - novo čelništvo i zapisnik sa sastanka sekcije

Sekcija za profesionalno usmjeravanje – zapisnik sa sastanka sekcije Sastanak Sekcije za profesionalno umjeravanje HPD-a održan je u četvrtak, 7. studenoga 2013.g. u 11.00 sati u Zagrebu, Hotel Antunović, za vrijeme 21. godišnje konferenciji hrvatskih psihologa. Na sekciji je bio nazočan 31 psiholog. DNEVNI RED: 1. Profesionalno usmjeravanje u sustavu zapošljavanja i obrazovanja2. Profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – CISOK centri3. Najava sastanka ELGPN-a4. Euroguidance : predstavljanje načina…
Čet, 23. 11. 2017 19:48