Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju - novi je naziv sekcije

Odlukom čelništva Sekcije za organizacijsku psihologiju od 15. lipnja 2016. promijenjen je naziv sekcije o on sada glasi - SEKCIJA ZA PSIHOLOGIJU RADA I ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU. 
Ovom promjenom naziv biva kompatibilan uobičajenim europskim nazivima sličnih organizacija/sekcija/udruga te usklađen i s efpa-nazivljem.
Komentiraj...
natrag na vrh ▲
Čet, 14. 12. 2017 08:53