Sekcija za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta u 9. tjednu psihologije

Poštovane kolegice i kolege,
Pozivam vas da se priključite Okruglom stolu povodom obilježavanja Tjedna psihologije koji će se održati 18.2.2016. od 13,00 do 15,00 u prostoru osnovne škole na Kajzerici.
Okrugli stol organiziraju:
Sekcija za psihologiju djece s razvojnim teškoćama i osoba s invaliditetom,
Sekcija za kliničku psihologiju te
Sekcija za predškolsku psihologiju,
a tema je:
Uloga psihologa u dijagnostici poremećaja iz autističnog spektra.

Na rasporedu su slijedeća izlaganja:

• mr. sc. Snježana Bilać: Psihološki osjetljivi aspekti rada kliničkog psihologa u dijagnostici PAS

• Prof. dr. sc. Marta Ljubešić, predsjednica Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu: Mogu li psiholozi biti učinkovitiji u ranoj dijagnostici poremećaja iz spektra autizma?

• Ida Poljan, prof. psih: Zašto je rana dijagnostika PAS-a važna kod djece s oštećenjem vida

• Dr. sc. Sanja Šimleša: Prikaz rezultata procjene kapaciteta ustanova za provođenje sustava rane dijagnostike poremećaja iz spektra autizma u RH

• Nena Rakvin, dipl. psih.: Iskustva rada psihologa u radu s djecom s PAS iz DV „Bajka“

• Ivana Sladić Kljajić, prof. psih.; Damir Oštarčević, dipl, psih.: Školski psiholog u radu s djecom s PAS u uvjetima posebnog i redovnog obrazovanja

• Silvija Tomšić, predsjednica udruge za djecu s posebnim potrebama Crveni patuljak: Iskustva roditelja djece s PAS-om tijekom dijagnostike

S poštovanjem,
Jasminka Horvatić, Kamea Jaman, Iva Žegura
natrag na vrh ▲
Pon, 17. 06. 2019 11:15