Sekcija za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja

Sekcija za psihologiju sporta - najava sastanka 8.4.2015.

Sastanak sekcije održat će se u srijedu, 8. travnja 2015. u 18.00 satu na Kineziološkom fakultetu, sa sljedećim predloženim dnevnim redom:1. verifikacija zapisnika prethodnog i definiranje dnevnog reda aktualnog sastanka sekcije2. prihvaćanje Izvješća o radu Sekcije za 2014.3. Izrada plana rada sekcije za psihologiju sporta za 2015.4. Odabir delegata (3) za sudjelovanje na 62. godišnjoj skupštini HPD-a5. Razno

Sekcija za sportsku psihologiju - poziv na sastanak 17.06.2014.

Postovane kolegice i kolege, Sastanak Sekcije za psihologiju sporta održat će se u utorak, 17. lipnja 2014. u 18.00 sati na Kineziološkom fakultetu (Horvaćanski zavoj 15) s predviđenim dnevnim redom: 1. Stručno predavanje OSNOVE PERIODIZACIJE TRENINGA U GODIŠNJEM CIKLUSU SPORTAŠA koje će održati dr. sc. Cvita Gregov, asistentica na Kineziološkom fakultetu, od 2005. kondicijska trenerica s bogatim iskustvom rada sa sportašima različitih sportova, trenutno kondicijska trenerica Ženske seniorske košarkaške reprezentacije…

Sekcija za psihologiju sporta - najava sastanka 27.01.2014.

Postovane kolegice i kolege, Pozivam vas na  sastanak Sekcije za psihologiju sporta koji će se odrzati 27. siječnja 2014. na Kineziološkom fakultetus početkom u 17.00 sati, s predloženim sljedećim dnevnim redom: 1. stručno predavanje na temu - DJECA U TJELESNOJ AKTIVNOSTI I SPORTU-NJIHOVA PRAVA: MUKA ILI IZAZOV?(PREDAVACI: mr. sc Maja gabelica-Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu, Branka Reić-Kukoč, savjetnica pravobraniteljice za djecu)2. Verifikacija zapisnika sastanka održanog 16.12.2013.3. Tjedan psihologije 17-21.2.2014.4. Razno…

Sekcija za sportsku psihologiju - poziv na sastanak 16.12.2013,

Sastanak Sekcije za psihologiju sporta održati će se u ponedjeljak, 16. prosinca 2013.g. u 17.00 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu (Horvaćanski zavoj 15) s predloženim dnevnim redom:1) Verifikacija zapisnika sa sastanka Sekcije održanog 5.6.20132) Izbor predstavnika hrvatskih sportskih psihologa u EFPA-inom TF za sportsku psihologiju3) 7. Tjedan psihologije-planiranje aktivnosti članova Sekcije4) Informacije i razno Dr. Renata Barić, pročelnica

Sekcija za psihologiju sporta - poziv na sastanak

Sekcija za psihologiju sporta najavljuje sastanak clanova sekcije koji ce se odrzati u srijedu, 5.6.2013. u 17.15 na Kineziološkom fakultetu, Horvaćanski zavoj 15, u Zagrebu sa slijedećim dnevnim redom: 1. Verifikacija zapisnika sa Sastanka Sekcije odrzanog 30.1.2013.2. Izvješća o održanim simpozijima i edukacijama3. Pravilnik o radu Sekcije za psihologiju sporta/ Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih Sekcija HPD-a4. Revizija članstva - registar clanova Sekcije zs psihologiju sporta5. Razno Pozivamo…
Pet, 19. 10. 2018 00:40