Sekcija za školsku psihologiju

Sekcija za školsku psihologiju - najava sastanka 28.5.2015.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnog vijeća psihologa, koji će se održati u četvrtak 28. svibnja 2015. od 9,00 do 13,00 sati u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Ulica Matije Mesića 35sa sljedećim dnevnim redom:1. Uvodna riječ nove više savjetnice za psihologe u AZZO dr. sc. Vesne Ivasović2. „KURIKULARNA REFORMA": viša savjetnica za psihologe u AZOOdr. sc. Vesna Ivasović3. Prikaz rezultata…

Sekcija za školsku psihologiju - najava sastanka 9.4.2015.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnog vijeća psihologa, koji će se održati u četvrtak 9. travnja 2015. od 9,00 do 13,00 sati u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb Ulica kneza Posavskog 10sa sljedećim dnevnim redom:1. PRIJAM POSJETILACA I UVODNO PREDAVANJE O POLIKLINICI SUVAG: doc. dr. Adinda Dulčić, ravnateljica2. „ULOGA ŠKOLSKIH PSIHOLOGA U SPECIJALISTČKIM USTANOVAMA S POSEBNIM OSVRTOM NA RAD…

Sekcija za školsku psihologiju - najava sastanka - 12.3.2015..

Poštovane kolegice i kolege,pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnog vijeća psihologa, koji će se održati u četvrtak 12. ožujka 2015. od 9,00 do 13,00 sati u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora, Zagreb Ulica kneza Posavskog 10sa sljedećim dnevnim redom:1. PRIJAM POSJETILACA I UVODNO PREDAVANJE O POLIKLINICI SUVAG: doc. dr. Adinda Dulčić, ravnateljica2. „ULOGA ŠKOLSKIH PSIHOLOGA U SPECIJALISTČKIM USTANOVAMA S POSEBNIM OSVRTOM NA RAD U…

Sekcija za školsku psihologiju - poziv na sastanak 19.12.2014.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnogvijeća psihologa, koji će se održati u petak19. prosinca2014. od 9,00 do 13,00 sati u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagrebsa slijedećim dnevnim redom: 1. „KAKO OBRAZOVANJU DODATI DUGINE BOJE?" – radionica: Anita Lauri Korajlija, Tanja Jurin, Margareta Jelić, Aleksandra Huić, Željka Kamenov, Nataša Jokić Begić – Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u ZagrebuOrganizacija…

Sekcija za školsku psihologiju - poziv na sastanak 23.10.2014.

Poštovane kolegice i kolege,pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnog vijeća psihologa, koji će se održati u četvrtak 23. listopada 2014. od 9,30 do 12,30 sati u Osnovnoj školi VRBANI, Zagreb, Listopadska 8sa sljedećim dnevnim redom: 1. PSIHOLOZI ZA PSIHOLOGE: problemi i (moguća) rješenja u radu školskih psihologa, priprema za sudjelovanje na 22. Konferenciji hrvatskih psihologa - MELANIJA SLAVIČEKRad će se tematski odvijati po skupinama:- Analiza…
Uto, 17. 10. 2017 03:55