Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za osobe s komunikacijskim teškoćama - poziv na prezentaciju

Poštovane kolegice i kolege školski psiholozi,
u privitku je pozivnica na javnu prezentaciju projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama". Prezentacija će se održati u četvrtak 12. prosinca 2013. od 16.00 -18.00 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Projektnim aktivnostima nastoji se prenijeti stručno znanje o potrebama i mogućnostima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, znanje o razvoju odgovarajućih softvera i hardvera za komunikaciju, kao i znanja o njihovom oblikovanju s institucija visokoškolskog obrazovanja na manja i srednja ICT poduzeća. Konzorcij se sastoji od četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Grafičkog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Odsjek za psihologiju. Provedbom ovog projekta razvijaju se aplikacije za potpomognutu komunikaciju namijenjene korisnicima ili organizacijama koje se bave uključivanjem osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u društvo (npr. inkluzivni vrtići, ustanove osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, specijalizirane bolnice, poliklinike i dnevni centri).

Srdačan pozdrav,
Anja Rajčević, tajnica Sekcije za školsku psihologiju HPD-a

 

natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2019 17:37