Sekcija za školsku psihologiju - poziv na sastanak 19.12.2014.

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnogvijeća psihologa, koji će se održati u petak19. prosinca2014. od 9,00 do 13,00 sati u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
sa slijedećim dnevnim redom:

1. „KAKO OBRAZOVANJU DODATI DUGINE BOJE?" – radionica: Anita Lauri Korajlija, Tanja Jurin, Margareta Jelić, Aleksandra Huić, Željka Kamenov, Nataša Jokić Begić – Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Organizacija radionice financirana je od strane Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta „Manjinski stres kod seksualnih manjina u Hrvatskoj –nastavak studije"
9,15 – 11,15 sati

2. „DOPRINOS PODRŽAVAJUĆE ŠKOLSKE KLIME U PREVENCIJI CYBERBULLYNGA" - radionica: EllaSelak Bagarić, psiholog – Hrabri telefon
11,45 – 12, 45 sati

3. Različito
12,45 – 13,00 sati

Svi raspoloživi materijali će se elektronski dostaviti sudionicima uz suglasnost autora.
Sudjelovanje na sastanku bodovat će se psiholozima prema Pravilniku o stručnom usavršavanju HPK.

MELANIJA SLAVIČEK, psiholog savjetnik
pročelnica Sekcije za školsku psihologiju i voditeljica ŽSV-a

 

natrag na vrh ▲
Sub, 25. 01. 2020 08:26