Sekcija za zdravstvenu psihologiju

Dr. Damir Lučanin - novi pročelnik Sekcije za zdravstvenu psihologiju

Dr. Damir Lučanin, dobitnik ovogodišnje Zahvalnice Hrvatske psihološke komore za dugogodišnji predani radu u različitim tijelima HPK, na današnjoj sjednici Sekcije za zdravstvenu psihologiju, održanoj (6.11.2014.) za vrijeme održavanja 22. godišnje konferencije u Rovinju, izabran je za novog pročelnika Sekcije za zdravstvenu psihologiju. Za dopročelnicu sekcije izabrana je dr. Marina Grubić, dok je za tajnicu izabrana kolegica Ivana Benković. Ostali članovi čelništva sekcije su Josip Lopižić i dr. Jasminka Despor…

Sekcija za zdravstvenu psihologiju - novo čelništvo sekcije

U sklopu 21. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Zagrebu 9.11.2013. reaktiviran je Sekcije za zdravstvenu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, budući da je ranije ista djelovala zajedno sa Sekcijom za kliničku psihologiju. Za pročelnicu sekcije izabrana je Maja Vurnek Živković, za dopročelnika Damir Lučanin, a za tajnicu Ivana Benković. Na konstutuirajućoj sjednici donesen je i okvirni plan rada društva, te je zaključeno da će sastanci sekcije biti organizirani dva do tri…
Sri, 25. 04. 2018 09:03