Vijesti

EPoC - Test Potencijalne Kreativnosti - edukacija i trening u Banja Luci

Edukacija i trening EPoC je organiziran u suradnji sa Međunarodnim centrom za inovacije u obrazovanju, ICIE, Ulm, Njemačka, Visokom školom strukovnih studija za odgojitelje „ Mihailo Pavlov“, Vršac, Srbija i Udruženjem „Zajedno u Europu“, Banja Luka, BiH.Trening vodi prof. dr Taisir Yamin Subhy - generalni direktor ICIE -Međunarodng centra za inovacije u obrazovanju, jedan od autora testa. EPoC – Test potencijalne kreativnosti, namijenjen je evaluaciji potencijalne kreativnosti djece i mladih…

26GKHP - još je 10 dana za prijavu sažetka...

Poštovane kolegice, poštovani kolege,Još je 10 dana za prijavu aktivnog sudjelovanja na 26. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa koja će se od 7. do 10. studenoga 2018.g. održati u Sv. Martinu na Muri.Rok za prijavu je 10. rujna do 24.00 sata.Ukoliko želite aktivno sudjelovati sažetak vašeg rada još uvijek možete prijaviti na donjoj povezniciObrazac za prijavu sažetka

Preminula je dr. Anđelka Metzing

Preminula je draga kolegica dr. Anđelka Metzing, naša uvažena članica - tužna je vijest koju smo dobili jutros.Dr. Anđelka Metzing, viša predavačica u trajnom zvanju i vanjska suradnica Filozofskog fakulteta u Osijeku utemeljila je Studij psihologije, danas Odsjek psihologije u Osijeku, a u osnivanju toga studija angažirala je eminentne znanstvenike iz područja psihologije, s Odsjeka za psihologiju u Zagrebu i Rijeci, uspostavila socijalnu mrežu s drugim institucijama, a posebice Poliklinikom…

26GKHP - predstavljamo pozvane predavače - dr. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Prof.dr.sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan je znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Doktorirala je iz područja psihologije rada 1989. na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1979. do 1992. godine radila je u Laboratoriju za psihofiziologiju rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, a od 1992. radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, gdje je imenovana pomoćnicom ravnatelja u lipnju 1999. Vodila je…
Pet, 19. 10. 2018 00:40