25GKHP - predstavljamo povane predavače - dr. Polli Hagenaars

Polli Hagenaars je predsjednica Odbora za ljudska prava i psihologiju Europske federacije psiholoških udruženja (EFPA), te registrirani klinički psiholog s privatnom praksom u Amsterdamu u Nizozemskoj. Glavne profesionalne teme kojima se bavila tijekom karijere su socijalna inkluzija i nejednakost. Njene javne i stručne funkcije su: podučavanje i razvoj kurikuluma „Transkulturalna pedagogija“ na dva sveučilišta i konzultantski rad s gradskom upravom Haga u sprječavanju rasizma u obrazovnom sustavu. Kroz svoj institut –C5- djeluje kao konzultant i instruktor za različitost i antidiskriminaciju. Njene publikacije bave se nediskriminiranjem, inkluzijom, identitetom, ljudskim pravima i psihologijom, te etikom. U novije vrijeme objavila je rad: Hagenaars P. (2016). Towards a Human Rights Based and Oriented Psychology. Psychology and Developing Societies, 28(2), 183-202.

Sadašnje stanje psihologije zasnovane na i orijentirane prema ljudskih pravima

„Mi, narodi Ujedinjenih naroda odlučni smo u reafirmaciji vjere u temeljna ljudska prava, dignitet i vrijednost ljudske osobe, u jednaka prava žena i muškaraca, velikih i malih naroda te u promociji društvenog napretka i boljeg standarda života i većih sloboda“ (Eleanor Rossevelt, 1948)

Opća deklaracija o ljudskim pravima (UDHR), koju su prihvatili Ujedinjeni narodi 1948. godine, kao glavna načela uključuje dignitet, slobodu i inkluziju. Ona predstavljaju vodeća načela za psihologe.

U ovom će izlaganju naglask biti na odnosu između ljudskih prava i psihologije. Također će biti navedeni argumenti za to da psiholozi, prema svojim kodeksima profesionalnog ponašanja, imaju društvenu odgovornost i za podupiranje i promoviranje ljudskih prava. Budući da se ljudska prava odnose na ljudske odnose, a psiholozi su stručnjaci za ljudsko ponašanje, oni po svojoj stručnosti imaju posebne obveze.

U srpnju 2013. godine Opća skupština EFPA-e utvrdila je sljedeće „Ljudska prava su od ključne važnosti za svakoga u svijetu, uključujući i psihologe“ (EFPA GA, 2013) i utemeljila je Odbor za ljudska prava i psihologiju (BoHR&Psy). Glavni ciljevi Odbora formulirani su u izjavi „Psihologija je važna u ljudskim pravima – ljudska prava su važna u psihologiji“ (svibanj 2015.).

Ciljevi uključuju:

razvijanje kurikuluma „Ljudska prava i psihologija“ za educiranje psihologa na nekoliko akademskih razina, te nastavak rasprave o više društveno-znanstveno orijentiranom pristupu ljudskim pravima. Zajedno s Agencijom za temeljna prava Europske unije, Odbor za ljudska prava i psihologiju namjerava razviti alate za educiranje psihologa o ljudskim pravima.
artikuliranje ljudskih prava u profesionalnim etičkim kodeksima. Dobitnik Nobelove nagrade Amartya Sen nazvao je ljudska prava društvenom etikom, u kojoj ljudska prava nisu toliko već utvrđena zakonska prava, već 'snažne etičke poruke o tome što treba učiniti'. Ljudska se prava mogu usporediti s ciljevima kojima se teži ili sa smjernicama u kodeksima psiholoških udruženja o profesionalnom ponašanju, ali impliciraju snažniju predanost djelovanju.

U izlaganju će biti analizirani i primjeri najbolje prakse kao i zanemarivanja ljudskih prava od strane psihologa i njihovih udruženja, uključujući dileme s kojima se psiholozi suočavaju u svojem radu, te potreba za novim vještinama u promoviranju profesije zasnovane na ljudskim pravima i orijentirane prema njima.

natrag na vrh ▲
Čet, 19. 07. 2018 21:01