26GKHP - prijavite svoje sudjelovanje na Konferenciji!

Poštovane kolegice, poštovani kolege, sudionici 26GKHP,

Obavještavamo vas da se za sudjelovanje na Konferenciji trebate prijaviti elektronskim obrascem istaknutim na mrežnim stranicama Konferencije. Ova prijava je obvezna za sve koji sudjeluju na Konferenciji, bili kao aktivni predavači, bilo kao pasivni sudionici. Na temelju ove prijave, kod registracije i dobivate akreditacijsku karticu koju ste dužni nositi za vrijeme trajanja Konferencije.

Organizacijski odbor 26GKHP

natrag na vrh ▲
Pet, 19. 07. 2019 03:59