26GKHP - program je u pripremi

Poštovane kolegice, poštovani kolege, sudionici 26GKHP u Sv. Martinu na Muri (7.-10.11.2018.), ovdje donosimo najnovije podatke vezane za program Konferencije i prijavljenih aktivnosti:

- 5 plenarnih izlaganja
- 19 simpozija sa ukupno 97 izlaganja
- 7 okruglih stilova
- 57 usmenih izlaganja samostalno
- 21 poster prikaz
- 11 predstavljanja knjiga ili projekata
- 11 radionica
- 5 stručnih domjenaka
- 9 sastanaka stručnih sekcija ( sekcije: vojna, klinička, studentska, organizacijska, zdravstvena, obiteljska, za profesionalno usmjeravanje, za ljudska prava, ekološka)
- 2 ostale aktivnosti

U tijeku je izrada detaljnog programa sa satnicom, ali i finaliziranje izrazito bogatog i zanimljivog društvenog programa 26GKHP. U svemu - uskoro!!
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2019 17:23