26GKHP - rana kotizacija do 30. lipnja

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (26GKHP), znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem održat će se od 7. do 10. studenoga 2018. u Sv. Martinu na Muri. Glavna tema ovogodišnje konferencije je "Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke", a uz glavnog organizatora - Hrvatsko psihološko, suorganizatori ovogodišnje konferencije su Hrvatska psihološka komora, Društvo psihologa Varaždin, Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije i Društvo psihologa Primorsko-goranske županije.
Iskoristite i uplatite najpovoljniji iznos kotizacije - do 30. lipnja 2018.
natrag na vrh ▲
Pet, 22. 03. 2019 11:44