Bili smo na EuroPsy radionici o superviziji "Training for Trainers" - u Briselu

25. svibnja 2018. godine u Briselu je održana radionica „EuroPsy Workshop on Supervision – Training for trainers“ pod vodstvom dr. Aisling McMahon, u organizaciji EFPA-e. Naša predstavnica, kolegica Bernardica Franjić Nađ aktivno je sudjelovala na ovoj radionici te donosi izvješće:

Na radionici je uvodno predstavljen pregled definicija supervizije i istraživanja o funkcijama, efikasnosti i utjecaju treninga supervizije, zatim su polaznici u manjim radnim skupinama kreirali prijedlog sadržaja i metoda treninga supervizije. Dr. Aisling McMahon je nakon toga predstavila preporuke najbolje prakse treninga supervizije te izložila okvirni program četverodnevnog treninga, u kojem bi prvog dana bila obuhvaćena ulazna samoprocjena polaznika te obrađene sljedeće teme: Pregled prirode i funkcija supervizije, Pregled istraživanja o superviziji, Vježba „Genogram supervizije“, Uloge, odgovornosti i ugovaranje u superviziji; Modeli supervizije; Vježba prema Hawkins & Shohet modelu. Drugi dan bi bio strukturiran na sljedeći način: Osvrt na praksu i diskusija; Klinički model (Page & Wosket); Pregled intervencija u superviziji; Povratna informacija i evaluacija u superviziji: iskustvo i izazovi; DVD: analiza u odnosu na modele i intervencije; Igranje uloga, uključujući identifikaciju ciljeva učenja i uvježbavanje davanja povratne informacije. Trećeg dana bi bile obrađene teme: Fokus na supervizijski odnos – granice, izazovi, metakomunikacija; Različitost i moć u superviziji: iskustvene vježbe i rasprava; Teorije učenja odraslih i Kolbov iskustveni model; DVD: analiza u odnosu na modele, intervencije i iskustvene procese; Igranje uloga, uključujući identifikaciju ciljeva učenja i uvježbavanje davanja povratne informacije. Završni, četvrti dan bi obuhvatio teme: Kompleksnost supervizijske prakse – izazovi; Samoprocjena i prezentacija grupi; Oblici i formati supervizije, Peer supervizija, grupna i organizacijska supervizija; DVD: vježba grupne supervizije; Igranje uloga grupne supervizije i povratna informacija; Završna samoprocjena i identifikacija ciljeva cjeloživotnog učenja u superviziji.

Također su predstavljeni modeli supervizije i vrste intervencija u superviziji, polaznici su se osvrnuli na vlastita iskustva supervizije u obje uloge supervizijskog procesa, procijenili su vlastite vještine supervizije u obrascu za samoprocjenu te razmijenili iskustva o praksi supervizije u vlastitim zemljama. Na kraju, u evaluaciji radionice, polaznici su izložili sadržaje koji su primjenjivi u njihovom nacionalnom kontekstu, kao i plan sljedećih koraka u daljnjem razvoju treninga supervizije u svojoj zemlji.

U potvrdnici s radionice je konstatirano da su polaznici upoznati s literaturom u području treninga supervizije i razvoja kompetencija, da su dobili relevantne informacije razvoj programa treninga supervizora te da su imali mogućnost prakticiranja vježbi u treningu supervizora.

Tijekom radionice, kolegica iz Slovenije, Anja Podlesek, je izrazila želju za upoznavanjem procesa osnivanja i rada Hrvatske psihološke komore te ponudila predstaviti kolegicama i kolegama iz Hrvatske program treninga za supervizore za stjecanje EuroPsy kompetencija, koji je Psihološko društvo Slovenije razvilo u projektu s norveškim partnerom.

U Zagrebu, 28. svibnja 2018. Podnositeljica izvješća:
Bernardica Franjić-Nađ
natrag na vrh ▲
Sub, 16. 02. 2019 10:47