Novo savjetovanje koje nas se tiče - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Poštovani/a,
otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5701

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Opis savjetovanja: Planom normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu predviđeno je donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti na temelju članka 9. stavka 2. podstavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11). Sukladno članku 19. Zakona provodi se savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirat će se načela zdravstvene zaštite, odredit će se uloga doma zdravlja na području razvoja zdravstvene zaštite u zajednici, pojačat će se uloge primarne zdravstvene zaštite i preventivne zdravstvene zaštite, propisat će se učinkovitije upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu, reorganizirat će se djelatnost hitne medicine, pojačat će se dnevne bolnice, reorganizirat će se sustav bolničke zdravstvene zaštite, uvest će se Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite koji će obuhvaćati sve zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike koji obavljaju zdravstvenu djelatnost, regulirat će se zdravstveni turizam, njegovi oblici i pružatelji, regulirat će se djelatnost palijativne skrbi i razine zdravstvene djelatnosti na kojoj se pruža, redefinirat će se djelatnosti pojedinih zdravstvenih zavoda te će se regulirati provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitošću rada i postupanja komora i drugih pravnih osoba kojima su dane javne ovlasti u zdravstvenoj djelatnosti.
Savjetovanje je otvoreno do: 16.8.2017.
natrag na vrh ▲
Čet, 19. 07. 2018 21:03