Logo
Ispiši ovu stranicu

Suvremena psihologija - objavljen je novi broj časopisa Vol. 19, br.2 2016.

Suvremena psihologija - objavljen je novi broj časopisa Vol. 19, br.2 2016.
Časopis Suvremena psihologija namijenjen je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i općoj psihološkoj tematici i službeno je glasilo Hrvatskog psihološkog društva. U najnovijem izdanju Vol. 19, br. 2. 2016 možete pročitati:

SADRŽAJ / CONTENTS:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI/ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Josipa Vučković, Koraljka Modić Stanke
Implicitni stavovi prema posvojenoj djeci – treba li budućim stručnjacima (dodatna) edukacija o temi posvojenja?
IMPLICIT ATTITUDES TOWARDS ADOPTED CHILDREN – DO FUTURE EXPERTS NEED (ADDITIONAL) ADOPTION EDUCATION?

Ivana Tucak Junaković, Marina Nekić, Neala Ambrosi-Randić
Roditeljsko zadovoljstvo, generativnost i uspješno starenje
PARENTAL SATISFACTION, GENERATIVITY AND SUCCESSFUL AGING

Jelena Ombla, Marina Vidaković
Kvaliteta bliskih odnosa kod vlasnika pasa i aspekti privrženosti kućnom ljubimcu
QUALITY OF CLOSE RELATIONS IN DOG OWNERS AND ASPECTS OF ATTACHMENT TO THE PET

Marina Nekić, Ivana Tucak Junaković, Neala Ambrosi-Randić
Korištenje interneta u starijoj dobi: je li važno za uspješno starenje?
USING THE INTERNET IN OLDER AGE: IS IT IMPORTANT FOR SUCCESSFUL AGING?
PRETHODNO PRIOPĆENJE/PREVIEW ANNOUNCEMENT

Andrea Tokić, Diana Dragaš, Ljiljana Gregov
Stilovi vožnje i rizik od prometnih prekršaja i nezgoda
DRIVING STYLE AND RISK OF TRAFFIC VIOLATIONS AND ACCIDENTS

Maša Milas, Ana Šimunić
Odnos kreativnosti sa shizotipijom i psihoticizmom kod studenata umjetničkih i neumjetničkih usmjerenja
THE RELATIONSHIP OF CREATIVITY WITH SCHIZOTYPY AND PSYCHOTICISM IN STUDENTS OF ARTISTIC AND OTHER DOMAINS

PREGLEDNI RAD/REVIEW ARTICLE

Jelena Ombla, Zvjezdan Penezić, Marina Vidaković
Socioemocionalni kontekst privrženosti kućnim ljubimcima
SOCIOEMOTIONAL CONTEXT OF ATTACHMENT TO PETS

Časopis Suvremena psihologija dobivaju svi redoviti članovi Hrvatskog psihološkog društva.
Koncept i izrada Kom@ Design 2013 © Hrvatsko Psihološko Društvo. Sva prava pridržana.