Unaprijeđen položaj psihologa u sustavu zdravstva

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je 23. Listopada 2013. odluku (objavljenu u NN 128/2013.) prema kojoj je izmijenjena i dopunjena odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu s tim, umjesto dosadašnjih usluga dijagnostičke psihologije, kraćeg psihodijagnostičkog intervjua te prikupljanja podataka psihološkim dijagnostičkim postupcima i metodama, novom odlukom odobrene su slijedeće usluge psihologa u okviru dijagnostičko-terapijskih postupaka:
• Psihodijagnostička obrada
• Diferencijalna psihodijagnostička obrada
• Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dob
• Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dob
• Psihološko savjetovanje odrasle osobe ili djeteta
• Obiteljsko savjetovanje/ Psihološko savjetovanje para
• Psihološka priprema za medicinski postupak
• Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak
• Psihološki tretman traume
• Psihološki tretman suzbijanja boli kod odrasle osobe
• Psihološki tretman suzbijanja boli kod djeteta
• Psihološki tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
• Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na zdravstveno stanje
• Psihoterapija – individualna
• Psihoterapija – grupna
Ovaj je pomak značajan korak prema ponovnom priznavanju psihologa kao zdravstvenih djelatnika u sustavu zdravstva, do čega se nadamo da će uskoro doći. U znak zahvalnosti te ujedno i povodom svoje 60. Obljetnice, Hrvatsko psihološko društvo dodijelilo je Zahvalnice ravnatelju HZZO-a dr. Siniši Vargi, zamjenici ravnatelja HZZO-a Tatjani Prenđa Trupec, mag.ing.el., kao i prof.dr.sc. Gordani Buljan Flander za neprekinuti vrijedni doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva.

natrag na vrh ▲
Pet, 13. 12. 2019 13:40