UNDERSTANDING YOUTH PARTICIPATION ACROSS EUROPE: FROM SURVEY TO ETHNOGRAPHY - poziv na predstavljanje knjige na Institutu Ivo Pilar

Poštovane/poštovani

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ima čast

pozvati Vas na predstavljanje uredničke knjige

UNDERSTANDING YOUTH PARTICIPATION ACROSS EUROPE: FROM SURVEY TO ETHNOGRAPHY

Urednici:

Hilary PILKINGTON (University of Manchester),

Gary POLLOCK (Manchester Metropolitan University) i

Renata FRANC (Institut društvenihznanosti Ivo Pilar) / Palgrave Macmillan, 2018.

Četvrtak, 3. svibnja 2018. u 15 sati

Multimedijalna dvorana Instituta Pilar, Marulićev trg 19/1, Zagreb

Pozdravna riječ:

Mirjana Paić-Jurinić, voditeljica Nakladničke službe Instituta Pilar

O knjizi će govoriti:

prof. dr. Hilary Pilkington, University of Manchester, suurednica knjige,
koordinatorica projekta MYPLACE

prof. dr. Elena Omelchenko, Centre for Youth Studies of Higher School of Economics (HSE) and Head of the Department of Sociology of HSE, St Petersburg
prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
prof. dr. sc. Goran Milas, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Radujemo se Vašem dolasku!

U knjizi su predstavljeni rezultati velikog europskog FP7 projekta MYPLACE o građanskom i političkom sudjelovanju mladih u kontekstu zajedničkih i posebnih

političkih nasljeđa u koji je bilo uključeno 14 zemalja. Na temelju podataka iz ankete, intervjua i etnografija autori obrađuju važne dimenzije stavova i aktivizma mladih kao što su: stavovi prema Europskoj uniji i povijesti, razumijevanje političkih ideologija, odnos stavova o demokraciji i političkog nasljeđa, digitalni aktivizam te aktivizam u radikalno desnim grupama i religijskim organizacijama.

Radovi u knjizi pokazuju kako transnacionalni projekti temeljni na više istraživačkih pristupa obogaćuju razumijevanje kako mladi ljudi shvaćaju svoje mjesto i ulogu u nacionalnim i europskom političkom i građanskom prostoru. Knjiga demonstrira dodanu vrijednost triangulacije različitih tipova istraživačkih podataka dovodeći u pitanje uobičajenu postavku da anketna istraživanja pružaju širu sliku ali na uštrb zahvaćanja lokalnog konteksta ili da kvalitativna istraživanja ne omogućuju poopćavanja izvan konkretnih slučajeva.

Knjiga Understanding Youth Participation Across Europe: From Survey to Ethnography (Palgrave Macmillan, 2018) može biti zanimljiva studentima i stručnjacima

različitih disciplina društvenih znanosti te posebice istraživačima u području istraživanja mladih te političke i građanske participacije.

Više na https://www.palgrave.com/gp/book/9781137590060#aboutBook; sadržaj https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-137-59007-7%2F1.pdf
natrag na vrh ▲
Ned, 21. 07. 2019 05:29