DP Karlovac

Blažica Škrinjar reizabrana za predsjednicu Društva psihologa Karlovac

Na Izbornoj skupštini Društva psihologa Karlovac u tijela upravljanja izabrane su:- članice Upravnog odbora - Tatjana Farkaš Radočaj, Ana Budimir, Aleksandra Protupilac Čalić, Majda Šavor i Blažica Škrinjar. - članice Nadzornog odbora - Dubravka Sužnjević, Ivančica Lončarić i Snježana Matić. Za predsjednicu DP Karlovac ponovno je izabrana Blažica Škrinjar.Hrvatsko psihološko čestita svima izabranim kolegicama.

Društvo psihologa Karlovac - poziv na sastanak

Dana 10. prosinca 2013.g. održat će se sastanak DP Karlovac u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10, Udruga roditelja poginulih branitelja, s početkom u 18,00 h sa sljedećim: DNEVNIM REDOM 1. Plan rada DP Karlovac za 2014.g. 2. Pripreme za 7. TJEDAN PSIHOLOGIJE - 2014.g. 3. Osvrt na 21. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa u Zagrebu 4. Predavanje i radionica: STILOVI RODITELJSTVA, RIZIČNOST OBITELJI I ZADOVOLJSTVO S OBITELJI KOD MLADIH Predavač i voditelj…
Ned, 27. 05. 2018 23:34