Prijavi komentar

Danas sam prisustvovala Konferencij u Rijeci te sam izrazito zadovoljna odabirom tema i predavačima.
Željela bih da imamo više takovih predavanja u Rijeci jer često dobivam pozive ali se edukacije održavaju u Zagrebu.
Do sljedećeg susreta, lp Jasna